Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár: Zefektívni svoj výskum – manažment výskumných dát


Začiatok: 28. 01. 2021 10:00

Koniec: 28. 01. 2021 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Webinár
Chcete zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť svojho výskumu, a zároveň znížiť riziko straty svojich výskumných dát? Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vás pozýva na webinár  „Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát“, ktorý sa uskutoční 28. januára 2021 o 10:00-11:30.

Na webinári ti ukážeme, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody z neho dokážeš získať ty. Zameriame sa na novinky a tipy, ktoré ti pomôžu lepšie organizovať, zdieľať a uchovávať tvoje výskumné dáta. Ukážeme si aj na praktickom príklade, akú úlohu v tomto procese zohrávajú repozitáre.

Absolvovaním webináru získajú účastníci znalosti dobrej praxe manažmentu výskumných dát, ktoré môžu ihneď aplikovať pri svojom výskume.

Ako konkretizuje Mgr. Alexandra Dobšovičová z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu, CVTI SR, lektorka webináru: „Webinár je organizovaný Kontaktnou kanceláriou pre Open Access CVTI SR, ktorej úlohou je metodicky koordinovať a odborne a podľa možností finančne podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc, vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách.“

Webinár je určený širokej odbornej verejnosti a jeho úlohou je šíriť povedomie o problematike otvorenej vedy a ďalších témach s ňou spojených.

NTI Streaming

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 27.1.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar