Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár: „Smart Innovation“


Začiatok: 24. 11. 2021 15:30

Koniec: 24. 11. 2021 18:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Fraunhoferov inštitút

Miesto konania: Webinár
Nemecký „Fraunhoferov inštitút“ usporiada 24. novembra 2021 od 15:30 – 18:00 webinár na tému: „Smart Innovation“.

Podujatie „Smart Innovation“ je zamerané na:

  • firemný manažment                                                                                                                                                                       
  • manažment technológií a inovácií                                                                                                                                                         
  • produktový manažment
  • manažment výskumu a vývoja
  • business development.

„Umelá inteligencia (AI) môže pomôcť urýchliť najmä počiatočné inovačné fázy a zefektívniť celý inovačný proces. Technologický pokrok v spracovaní reči umožňuje použiť softvér na vyhľadávanie informácií relevantných pre hospodársku súťaž v obrovských množstvách údajov.“                                                 

Na tomto online podujatí budú prezentované konkrétne príklady z vedy a praxe s vysvetlením aplikácie, ako môžu firmy tieto technológie využiť prospešným spôsobom.

Pre účastníkov webinára sú pripravené informácie o tom, ktoré nové technológie sú relevantné, kde existujú nové trhy, alebo možnosti pre uplatnenie nápadov a ako možno tieto nové „smart – trendy“ a vývoj efektívne monitorovať. Dozvedia sa tiež o nových konkurentoch a inovatívnych „start-up“ firmách, ktoré by mohli Nemecko v dohľadnej dobe ohroziť.

Tieto otázky sú témou všetkých spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie. Osobitnou výzvou je tu aj nový trend pre riadenie a oblasti rozvoja podnikania, technológií, inovácií a produktového manažmentu.

„Veľkú výzvu predstavuje filtrácia relevantných informácií z obrovského množstva dostupných informácií – ako sú napr. patenty, vedecké odborné publikácie, firemné správy, sociálne médiá, kde treba doslova hľadať ihlu v kope sena.“ 

Množstvo informácií, ktoré je potrebné preosiať, neustále rastie a je čoraz zložitejšie.                                                                  

Riešenie poskytujú inteligentné softvérové ​​systémy, ktoré podporujú túto výskumnú prácu.                                         

Najmä v posledných rokoch prekonali systémy na spracovanie jazyka tzv. „Natural Language Processing“ (NLP) obrovský skok. V rámci podujatia „Smart Innovation“ sa účastníci dozvedia ako môžu využiť „umelú inteligenciu“ (AI) na zvýšenie inovácií a konkurencieschopnosti svojich spoločností a získajú nový pohľad na túto novú a zaujímavú oblasť použitia.        

Prednášajúci predstavia na konkrétnych príkladoch aký potenciál predstavuje „Smart Innovation“, čo je už dnes možné a v ktorých oblastiach môžu firmy využívať „umelú inteligenciu“ (AI) a tiež „Natural Language Processing“ (NLP).

Podujatie sa koná v spolupráci s Priemyselnými a obchodnými komorami v Spolkovej krajine Baden-Württemberg, ktoré podporuje spoločnosti v oblastiach vývoja produktov a inovácií, ako napr. v otázkach týkajúcich sa programov financovania, označovania CE a práv priemyselného vlastníctva (patenty, ochranné známky), ako aj pri hľadaní partnerov pre projekty spolupráce.

Program

Registrácia

Zdroj: https://www.iao.fraunhofer.de, zverejnené: 10. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa

                                                           

Pridať do Google Calendar