Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár projektu FAIR-IMPACT: Ako vytvárať materiály v súlade so zásadami FAIR dát


Začiatok: 04. 12. 2023 15:00

Koniec: 04. 12. 2023 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FAIR-IMPACT, Skills4EOSC

Miesto konania: Webinár
Dňa 4.decembra 2023 organizuje projekt FAIR-IMPACT spoločne s projektom Skills4EOSC webinár zameraný na tvorbu materiálov formou FAIR dát.

Zdroj: fair-impact.eu

Prínosnosť webinára

Zásady FAIR dát sú základom pre rozvoj princípov otvorenej vedy, a teda aj rozvoja samotnej vedy. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa princípmi FAIR dát riadili rôzne druhy publikovaných materiálov. Webinár okrem iného poskytne návod ako správne tvoriť napr. školiace materiály tak, aby boli v súlade s princípmi FAIR dát. Materiály tak budú ľahšie dohľadateľné pre študentov, školiteľov i širokú verejnosť.

Ciele webinára

Na webinári bude predstavená metodológia „FAIR-by-Design“, ktorá sa zameriava na systematický prístup integrujúci princípy FAIR dát do procesu tvorby vzdelávacích materiálov. Cieľom webinára je poskytnúť prehľad o tejto metodológii, nakoľko každá z jeho etáp sa zameriava na iný aspekt koncipovania materiálov. Diskusiou a náukou o tom, ako možno implementovať túto metodológiu obohatí webinár účastníkov tvorbou kvalitnejších materiálov spĺňajúcich zásady FAIR dát.

Program

  • 15:00 – 15:05 Privítanie
  • 15:05 – 15:15 Čo znamená FAIR? Očakávania, perspektívy, výzvy
  • 15:15 – 15:30 Metodológia FAIR-by-Design
  • 15:30 – 15:50 Od metodológie k praktickosti
  • 15:50 – 16:00 Zhrnutie a otázky

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 22.11.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar