Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár: Nová výzva Ministerstva hospodárstva SR


Začiatok: 13. 05. 2021 10:00

Koniec: 13. 05. 2021 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: SARIO, Ministerstvo hospodárstva SR

Miesto konania: Webinár
Agentúra SARIO a Ministerstvo hospodárstva SR pozývajú na webinár k téme “Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc” (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31). Webinár sa bude konať 13. mája 2021 o 10:00.

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 28. 4. 2021 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR (podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci) na podporu realizácie ich investičných zámerov.

Podporené budú investície do: 

  • podnikov v oblasti priemyselnej výroby,
  • vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov.

Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší doplnkový zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, ako sú priemyselné práva, licencie, know-how a pod.

Výzva je určená mikro, malým, stredným a veľkým podnikom, ktoré plánujú realizovať projekty na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú prijímateľom regionálnej investičnej pomoci. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 30. júna 2021. Uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch.

Počas webinára bude priestor aj na individuálne otázky. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára do 12. mája do 12:00. 

Registrácia

Link na prihlásenie sa prostredníctvom aplikácie ZOOM bude zaslaný prihláseným účastníkom na e-mailovú adresu.

Zdroj: SARIO, zverejnené: 11. 5. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar