Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár: Inteligentná špecializácia na oživenie hospodárstva na miestnej a regionálnej úrovni


Začiatok: 22. 06. 2020 15:00

Koniec: 22. 06. 2020 17:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: ERRIN

Miesto konania: Webinár
Smart Specialisation Recovery

Tento webinár 22. júna 2020 preskúma úlohu inteligentnej špecializácie v stratégiách hospodárskej obnovy po COVID-19 na miestnej a regionálnej úrovni. Zelená dohoda a nová priemyselná stratégia Európskej komisie už v roku 2020 jasne naznačili udržateľnejšie ekologickejšie a digitálnejšie budúce hospodárstvo. V dôsledku hospodárskych dôsledkov spôsobených COVID-19 Európska komisia tiež navrhla nástroj na oživenie hospodárstva novej generácie (Next Generation recovery instrument) vo výške 750 miliárd EUR, ktorý obsahuje „Nástroj na obnovu a odolnosť“ na podporu investícií a reforiem, ktorý povedie k trvalému zotaveniu a zvýši ekonomickú a sociálnu odolnosť členských štátov EÚ.

Ani zelená dohoda, priemyselná stratégia, ani nástroj na oživenie a odolnosť nevenujú veľkú pozornosť, ak vôbec nejakú, úlohe regiónov a tieto tri dokumenty neberú do úvahy úlohu regionálnych inovačných ekosystémov a miestne inteligentné špecializačné stratégie. Zanedbáva sa tiež význam viacúrovňového riadenia pre vykonávanie stratégií v teréne.

Webinár bude tiež príležitosťou na preskúmanie regionálneho rozmeru stratégií obnovy po COVID-19 a na diskusiu o budúcej úlohe stratégií inteligentnej špecializácie v miestnych a regionálnych programoch obnovy. Hostiteľom a moderátorom webinára je Europen Regions Research and Innovation Network (ERRIN), neformálna sieť európskych regiónov, ktorá sa zaujíma o výskum a inovácie. Webinár stavia na úvahách vyvinutých v rámci pracovnej skupiny pre inteligentnú špecializáciu ERRIN. Pridajú sa k nej Komisia SEDEC z Výboru regiónov a ich hostia, Orkestra, Baskický inštitút pre konkurencieschopnosť a Friends of Smart Specialization, neformálny nezávislý think tank podporujúci inteligentnú špecializáciu.

Registrácia

Zdroj: https://errin.eu, zverejnené: 16.6.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar