Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

WEBINÁR – Ako maximalizovať možnosti nadväzovania partnerstiev


Začiatok: 06. 09. 2019 11:00

Koniec: 06. 08. 2019 12:00

Typ podujatia: Prezentácia

Organizátor: NCPs CARE & ETNA2020 Team

Miesto konania: Prezentácia
Ak ste nestihli webinár sledovať naživo, alebo si ho chcete pozrieť znova? K dispozícií je už nahrávka a prezentácia:

Dávame do vašej pozornosti webinár organizovaný v spolupráci NCP projektov NCPs CaRE a ETNA2020, ktorý bližšie predstaví ako je možné maximalizovať možnosti nadväzovania partnerstiev  pre budúcu spoluprácu v kolaboratívnych projektoch programu Horizont 2020.

Webinár poskytne cenné informácie žiadateľom, ktorí sa plánujú zúčastniť partnerských podujatí s cieľom nájsť potenciálnych partnerov do projektov Európskej únie.

Na podujatie sa už môžete registrovať. Po registrácií vám bude zaslaný email, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa webináru.

Dovoľujeme si tento webinár odporučiť všetkým vám, ktorí máte
záujem zúčastniť sa blížiacej medzinárodnej partnerskej burzy nápadov #CETI_H2020 Brokerage event 9. októbra
2019 vo Varšave.

Kontakt: Eleana Gabriel (egabriel@research.org.cy); Vassiliki Kalodimou (vkalodimou@praxinetwork.gr )

Zdroj: NCPs CaRE, zverejnené 23.8.2019, mit

Aktualizované 13.9.2019, mit

Pridať do Google Calendar