Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Viera v konšpiračné teórie a extrémizmus


Začiatok: 27. 09. 2023 09:00

Koniec: 27. 09. 2023 11:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: SAV

Miesto konania: Prednáška
Prednáška: Viera v konšpiračné teórie a extrémizmus. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám, radikalizujú sa a aké sú dôsledky extrémistických ideológií? Aj týmto otázkam sa výskumne venuje svetovo uznávaný holandský psychológ Jan-Wilem van Prooijen, ktorý koncom septembra 2023 navštívi Bratislavu.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Prednáška a sympózium Viera v konšpiračné teórie a extrémizmus sa uskutoční v stredu 27. septembra 2023 o 9:00 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

Téma prednášky

Hlavnou témou jeho prednášky v Bratislave bude práve viera v konšpiračné teórie a extrémizmus, pričom priblíži ich negatívne dôsledky. Konšpiračné teórie po svojom vzniku podporujú extrémizmus a polarizáciu tým, že znižujú ochotu ľudí dodržiavať pravidlá a nariadenia, zhoršujú kvalitu ich sociálnych vzťahov, zvyšujú konflikty medzi skupinami a polarizujú politické presvedčenia ľudí. Všetky tieto procesy môžu následne spôsobiť zdanlivú legitimitu prípadného násilia voči iným skupinám.

Kto bude prednášať

Prof. dr. Jan-Willem van Prooijen pôsobí na Vrije Universiteit v Amsterdame, na Maastrichtskej Univerzite a v Holandskom inštitúte pre štúdium kriminality a presadzovania práva. Špecializuje sa na oblasť radikalizácie, extrémizmu a konšpiračného myslenia. Zaujíma sa o temnú stránku ľudských bytostí, najmä v kontexte politiky, práva a spoločnosti. Jeho výskum má tri hlavné tematické piliere: konšpiračné teórie, neetické správanie a radikálne ideológie.

Kto sa predstaví v rámci sympózia

  • Xenia Daniela Poslon a Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
  • Dominik Želinský zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
  • Zuzana Panczová a Vladimír Bahna z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
  • Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie, CSPV SAV, v. v. i.

Viac informácií:

Bratislavu navštívi významný odborník na temnú stránku človeka

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 13. 9. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar