Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedecký samit na Valnom zhromaždení OSN


Začiatok: 12. 09. 2023 00:00

Koniec: 29. 09. 2023 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: International Science Council

Miesto konania: Konferencia
Medzinárodná rada pre vedu a jej partneri organizujú v rámci 78. Valného zhromaždenia OSN (UNGA78), v dňoch 12. – 29. septembra 2023, 9. ročník Vedeckého samitu.

Zdroj: sciencesummitunga.com

Hlavnou témou samitu bude úloha a prínos vedy k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. Zámerom je rozvíjať a spustiť vedeckú spoluprácu s cieľom demonštrovať globálne vedecké mechanizmy a aktivity na podporu dosahovania cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, Agendy 2030 a Local2030. Na stretnutí sa tiež pripravia podklady pre Samit o budúcnosti, ktorý sa bude konať počas VZ OSN so začiatkom 12. septembra 2024.

Vedecký samit nadviaže na úspešný minuloročný samit, na ktorom sa počas 77. Valného zhromaždenia OSN zúčastnilo viac ako 1600 rečníkov zo všetkých kontinentov vo viac ako 400 zasadnutiach.

Tohtoročný Vedecký samit spojí lídrov krajín, vedeckých a technologických pracovníkov, inovátorov, tvorcov politík, finančníkov, filantropov a novinárov, s cieľom zvýšiť spoluprácu v oblasti zdravovedy a občianskej spolupráce naprieč širokým spektrom tém v oblasti informačných a komunikačných technológií, zdravej výživy, poľnohospodárstva a životného prostredia.

Zdroj: sciencesummitunga.com

Zameranie vedeckého samitu

Na samite sa bude skúmať, aké podporné politické, regulačné a finančné prostredie je potrebné na zavedenie a udržanie vedeckých mechanizmov potrebných na podporu skutočne globálnej vedeckej spolupráce medzi kontinentmi, národmi a vedeckými oblasťami. Vedecké objavy prostredníctvom analýzy obrovských súborov dát sú na dosah ruky. Prístup k vede, výskumu a vývoju založený na dátach bude nevyhnutný, ak sa majú dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Na vedeckom samite OSN sa bude po prvýkrát skúmať, ako môže spravodlivý prístup k veľkým vedeckým inštitúciám urýchliť pokrok pri plnení udržateľných cieľov OSN, ako je boj proti chudobe a hladu.

Ciele vedeckého samitu

  • Predstaviť kľúčové vedecké iniciatívy v rámci série workshopov, prezentácií, seminárov, okrúhlych stolov a plenárnych zasadnutí, ktoré sa budú venovať každému zo 17 cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacim cieľom.
  • Podporovať spoluprácu tým, že výskumníkom, vedcom a organizáciám občianskej spoločnosti sa umožní, aby sa navzájom spoznali a pracovali na pochopení a riešení kritických výziev.
  • Podporovať inkluzívnu vedu vrátane zlepšenia prístupu k vedeckým dátam v krajinách s nižšími a strednými príjmami.
  • V súvislosti s jednotlivými cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa budú organizovať stretnutia, na ktorých sa stretnú kľúčové zainteresované strany s cieľom pochopiť a podporiť globálne prístupy.
  • Prioritou bude celosvetový rozvoj vedeckých kapacít na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
  • Ukázať, ako výskumné infraštruktúry fungujú ako hnacia sila medzinárodnej spolupráce.
  • Podporovať informovanosť o vede založenej na dátach a iných súvisiacich kapacitách a infraštruktúrach.
  • Pochopiť, ako môžu kľúčové iniciatívy OSN vrátane Globálneho digitálneho paktu OSN, iniciatívy LOCAL 2030 a Samitu OSN o budúcnosti v roku 2024, poskytnúť základ pre zintenzívnenie celosvetovej vedeckej spolupráce pri riešení globálnych výziev.

Program a registrácia

Podrobný program vedeckého samitu OSN si môžete pozrieť TU. Pre sledovanie podujatia je potrebné v rámci registrácie označiť konkrétne zasadnutia, ktorých sa chcete zúčastniť.

Možnosť registrácie, ako i ďalšie podrobnosti o podujatí nájdete TU.

Zdroj: sciencesummitunga.com; zverejnené: 31.8.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar