Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu


Začiatok: 30. 03. 2023 10:00

Koniec: 30. 03. 2023 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Webinár
Webinár: Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu. Zdroj: CVTI SR

30. marca 2023 o 10:00 sa uskutoční webinár na tému “Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu”.

Ambíciou každého výskumníka je publikovanie v kvalitnom časopise, pokiaľ možno s medzinárodným ohlasom. Prispievatelia sa potrebujú o časopise dozvedieť čo najviac overených informácií na základe odborného posúdenia. Vydavatelia akademických a vedeckých časopisov sa tiež snažia o publikovanie pôvodných výskumných článkov, štúdií, súvisiacich dátových výstupov pozorovaní, prehľadov a vzdelávacích materiálov, ktoré prinášajú aktuálne témy. Možno tak zároveň získať ocenenie odbornej verejnosti.

Aj pre používateľov (vedcov, študentov) a informačných pracovníkov je dôležité mať možnosť hodnotiť a porovnávať obsah časopisu s inými v konkrétnom odbore (často aj multiodborového zamerania) pomocou rôznych ukazovateľov, indexov, metrík a vizualizácií tvoriacich jeho tzv. bibliometrický profil. Napríklad podiel publikovaných poznatkov v režime otvoreného prístupu môže byť prínosom pre efektívne zhodnotenie nových informácií a podporuje vedeckú komunikáciu.

Tvorcovia bibliometrických citačných databáz deklarujú, že uplatnenie rovnakých požiadaviek a hodnotiacich postupov pre indexáciu obsahu vedeckého časopisu na medzinárodnej úrovni pomáha vyrovnať podmienky pre všetky kvalitné časopisy vrátane nových titulov, časopisov s otvoreným prístupom, časopisov so špecializovaným alebo regionálne zameraným obsahom.

Prezentuje Simona Hudecová

Link na živé vysielanie pre účastníkov.

Zdroj: https://otvorenaveda.cvtisr.sk, zverejnené: 14. 3. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar