Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Veda v CENTRE: Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?


Začiatok: 30. 05. 2024 17:00

Koniec: 30. 05. 2024 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Štát: Slovensko
Veda v CENTRE. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk
Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 30. mája 2024 o 17:00 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Mnoho druhov hmyzu je na pokraji vyhynutia. Táto skupina živočíchov stráca prirodzené prostredie v dôsledku odlesňovania, urbanizácie, klimatickej zmeny, intenzívneho poľnohospodárstva, používania pesticídov, ale aj pre znečistené prostredie. Ktoré druhy hmyzu sú ohrozené najviac? Je možné zastaviť pokles populácií hmyzu? Ako vieme hmyz chrániť? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. mája 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.skVstup na podujatie je voľný.

 

Prednášajúci

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa hmyzu, predovšetkým dvojkrídlovcom, ich faunistike, ekológii, morfológii a taxonómii. V rámci dizertačnej práce sa zaoberal muchami čeľade Lauxaniidae, pričom opísal jeden nový druh pre vedu. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) sa venuje monitoringu opeľovačov najmä v súvislosti s obnovou tradičnej pastvy hospodárskych zvierat.

 

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 28.5.2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar