Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?


Začiatok: 02. 03. 2021 10:00

Koniec: 02. 03. 2021 11:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: EURACTIV Slovensko

Miesto konania: Diskusia
2. marca 2021 od 10:00 do 11:30 sa uskutoční online diskusia na tému “Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?”

Európska komisia v roku 2020 predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu Z farmy na stôl, ktorá má zásadným spôsobom prekopať celý poľnohospodársky a potravinový systém v EÚ. Jej zámerom je zaistiť, aby agropotravinárstvo takisto prispelo k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody.

Jedným z hlavných cieľov stratégie je väčšia podpora ekologického poľnohospodárstva. Do roku 2030 by ekofarmy mali tvoriť aspoň 25 % poľnohospodárskej pôdy v EÚ. S tým súvisia aj ďalšie ciele stratégie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom ekologického poľnohospodárstva: zníženie používania chemických ochranných prostriedkov a hnojív, či dobré životné podmienky zvierat.

Otázky do diskusie:

  1. Aké sú výhody a riziká ekologického poľnohospodárstva? Aké podmienky pre ekologické poľnohospodárstvo dnes vytvára štát?
  2. Ako by mal v budúcom období SPP štát motivovať farmárov k ekologickej výrobe? Je na Slovensku priestor pre zvýšenie ekologickej potravinovej výroby?
  3. Sú ekoschémy dlho očakávaným liekom na environmentálne problémy poľnohospodárstva?

Diskutovať budú:

  • MARTIN HOJSÍK, poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)
  • MICHAL KIČA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
  • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
  • zástupca Ekotrend Slovakia

Moderátor:

  • MARIÁN KOREŇ, EURACTIV Slovensko

Registrácia

Pre viac informácií kontaktujte: bajla@euractiv.sk.

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 25.2.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar