Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Úvod do umelých neurónových sieti a evolučných algoritmov


Začiatok: 15. 03. 2022 17:00

Koniec: 15. 03. 2022 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: SAV

Miesto konania: Prednáška
Banner: AI aplikácie na superpočítači.
Prednáška: Úvod do umelých neurónových sieti a evolučných algoritmov. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/

Výpočtové stredisko a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Téma

Prezentácia definuje pojmy biologický a matematický neurón, neurónové siete a ich učenie. Vybrané architektúry umelých neurónových sietí (UNS) a aplikácie UNS, neuromorfné výpočtové technológie, evolučné algoritmy (EA), genetický algoritmus, bio-inšpirované algoritmy, paralelizácia EA a HPC a stručne vysvetlí ich princípy.

Prednášajúci

Prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU

Termín prednášky

15. marca 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 7. 3. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar