Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Úspešné príklady plánov rodovej rovnosti: Výmena skúseností zo Západného Balkánu


Začiatok: 04. 04. 2023 11:00

Koniec: 04. 04. 2023 12:30

Organizátor: Platforma: Responsible Research and Innovation in Western Balkans
Hoci Západný Balkán dosahuje lepšie výsledky ako väčšina členských štátov EÚ, pokiaľ ide o rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, stále existujú pretrvávajúce štrukturálne prekážky. Vychádzajúc z úspechu minuloročného podujatia (viac informácií nájdete tu) vás srdečne pozývame k účasti na nadchádzajúcej reflexii úspešných príkladov a aktivít súvisiacich s implementáciou.

Cieľom konferencie WBC-RRI.NET je uľahčiť výmenu názorov a skúseností týkajúcich sa vypracovania plánov rodovej rovnosti zainteresovanými stranami na vysokej úrovni, ktoré podpísali dokumenty a sú zodpovedné za ich implementáciu.

Podujatie bude trvať 90 minút a na jeho konci bude príležitosť na otázky. Pridajte sa k nám!

Registrácia

Zverejnené: 21.3.2023, zdroj: https://wbc-rri.net/, autorka: zst.

Pridať do Google Calendar