Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Úloha poľnohospodárstva v cirkumpolárnej ekonomike


Začiatok: 06. 10. 2016 09:00

Koniec: 08. 10. 2016 15:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Matis

Miesto konania: Konferencia

Štát: Island
Pozývame Vás na 9.medzinárodnú konferenciu na tému – Úloha poľnohospodárstva v cirkumpolárnej ekonomike, ktorá sa uskutoční dňa 6.-8.októbra v Rejkjavíku.

Biohospodárstvo je súčasťou ekonomiky, ktorá je založená na biologických zdrojov, a to sa stáva dôležité v medzinárodných politikách a výskumných programov. Ľudia volajú po posilnení bioekonomiky ako prostriedku na riešenie mnohých veľkých výziev, ktorému ľudstvo čelí. Zlepšiť bezpečnosť potravín so zvyšujúcou sa svetovou populáciou, vyriešiť otázku zmeny klímy, prechodu od ekonomiky založenej na fosílnych palivách na ekonomiku založenú na obnoviteľných zdrojoch, posilňovanie vidieckych oblastí, vytváranie pracovných miest ako aj zvýšiť ziskovosť.

Ide o medzinárodnú konferenciu s účastníkmi napr. zo severských krajin, Kanady, Aljašky a Ruska. Cieľom konferencie je vyzdvihnúť úlohu poľnohospodárstva v cirkumpolárnej bioekonomike a význam prenosu vedomostí pre zabezpečenie konkurencieschopnosti a vytvorenie udržateľnej hodnota v poľnohospodárstve a v potravinárskom odvetví. Progres, trendy a výzvy v oblasti poľnohospodárstva v regióne s ohľadom na inovácie a rozvoj biohospodárstva sú dôležitými témami konferencie. Osobitný dôraz sa bude klásť na príbehy úspechu, ktoré môžu byť použité na stimuláciu pokroku v rôznych arktických oblastiach.

Pre viac info, sledujte web konferencie – http://www.caa2016.com/

Pridať do Google Calendar