Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch: Brzda či vízia rozvoja?


Začiatok: 16. 02. 2021 17:00

Koniec: 16. 02. 2021 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: Prednáška
Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémii COVID-19 s našou ekonomikou? Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, ako je klimatická zmena?

V novom termíne 16. februára 2021 o 17:00-19:00 sa uskutoční online prednáška na tému Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch: Brzda či vízia rozvoja?

Link na stream

Záznam bude zverejnený na YouTube kanáli

Otázky k téme posielajte do 7. februára 2021 na e-mail: vnd@cvtisr.sk

Otázky bude možné klásť aj počas živého vysielania cez Slido (heslo: kaviaren)

Interdisciplinárny vedný odbor ekologická ekonómia sa zaoberá interakciou človeka v prírode a možnými stratégiami adaptácie na globálne zmeny. Jeho podstatou je spoločenská dimenzia globálnej zmeny, teda skúmanie faktorov zmeny individuálneho i kolektívneho správania za účelom transformácie spoločnosti k udržateľnej ekonomike a ochrane klímy. Nárast globálnej teploty o 2 °C, je za pokračujúceho trendu sveta reálny. Vystavujeme sa tak riziku spustenia kaskády synergicky pôsobiacich mechanizmov, ktoré prestaneme byť schopní kontrolovať tak, ako nevieme kontrolovať expanziu vírusu. Nastal teda čas na zmenu?

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie Oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Je spoluautorkou článku na tému zmeny rozhodovania svetových lídrov o životnom prostredí, ktorý publikoval prestížny časopis Science. Viac ako 15 rokov pracuje na medzinárodných vedeckých projektoch. Je v predsedníctve viacerých svetových vedeckých spoločností, napríklad International Society for Ecological Economics či Earth System Governance. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied, ktoré sa zaoberá simuláciami zmeny správania a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a prednáša na STU.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 27.1.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar