Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Týždeň vedy a techniky  na Slovensku 2022 (TVT 2022)


Začiatok: 07. 11. 2022 00:00

Koniec: 13. 11. 2022 00:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: MŠVVaŠ SR, CVTI SR

Miesto konania: Prednáška
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022. Zdroj: https://tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky  na Slovensku 2022 (TVT 2022) začína už 7. novembra 2022. Jeho 19. ročník opäť prinesie desiatky mimoriadnych podujatí, ktoré sa budú konať na celom Slovensku. Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré sú pre vás pripravené pri príležitosti TVT 2022 po celom Slovensku. 

Program:

7.11. Otvorenie TVT 2022 a Festivalu vedy a techniky AMAVET

8.11. Utorok s virtuálnou realitou (prednášky)

9.11. VeDETSKÝ deň v ZCV Aurelium a vyhlásenie výsledkov výtvarnej, fotografickej a videosúťaže

10.11. Podcast

7.11 – 8.11. Festival vedy a techniky AMAVET

7.11. – 13.11. Výstavy Štyri živly

Všetky informácie a ostatné podujatia nájdete na: http://www.tyzdenvedy.sk

Tešíme sa na všetkých nadšencov vedy a techniky!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky. Hlavným cieľom TVT je priblížiť verejnosti výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú vedu a techniku a taktiež dať priestor vedeckým a technickým osobnostiam či organizáciám na Slovensku, aby mohli verejnosti priblížiť svoju prácu. Realizáciou podujatí a aktivít zameraných na popularizáciu vedy a techniky sa zvyšuje povedomie verejnosti o vede a technike a jej význame pre spoločnosť, a dochádza aj k zlepšeniu vnímania vedy spoločnosťou. Cieľom TVT je tiež zvýšiť záujem mladej generácie o vedu a techniku a o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Hlavnými organizátormi podujatia je MŠVVaŠ SR, CVTI SR a spoluorganizátorom je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech, Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Zdroj: https://tyzdenvedy.sk; zverejnené: 28. 10. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar