Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ: Úvodné zasadnutie


Začiatok: 01. 03. 2021 09:30

Koniec: 01. 03. 2021 17:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EU REGIO Interreg

Miesto konania: Webinár
V dňoch 1.-5.marca 2021 bude prebiehať týždeň makroregionálnych stratégií, ktorý sa uskutoční online. Pripojte sa k úvodnému zasadnutiu 1. marca 2021 o 9:30.

Podujatie sa bude konať pod záštitou Európskej komisie a Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku.

Druhé vydanie týždňa sa bude niesť pod heslom: „Reconnect, Rethink, Recover“. Cieľom podujatia bude opätovne prepojiť kľúčových realizátorov makroregionálnych stratégií (MRS), zainteresované strany a zástupcov inštitúcií EÚ, prehodnotiť spôsob spolupráce a vymedziť ciele MRS. Hlavným zámerom týždňa bude vytvorenie súboru konkrétnych praktických opatrení pre optimalizáciu adaptácie na sociálno-ekonomický dopad pandémie COVID-19.

Hlavnými témami diskusií budú mládež, občianska spoločnosť, podpora MRS v zotavení sa po COVID-19, preparačné procesy a EÚ finančné nástroje priamo riadené Európskou komisiou (Horizon Europe, LIFE a iné).

Týždeň MRS je výročným stretnutím štyroch MRS a zameriava sa na transfer relevantných tém medzi kľúčovými aktérmi a zástupcami inštitúcií EÚ, ako aj na skvalitnenie vytvárania sietí spolupráce.

Program:

Slávnostné otvorenie 9:30-11:15

Zapojenie občianskej spoločnosti do makroregionálnych stratégií 11.30-13:30

Dialóg s mládežou 14:00-15:30

COVID 19 Obnova v makroregionálnych stratégiách 15:45-17:45

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 19.2.2021, autor: rpa, zst

Pridať do Google Calendar