Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

“The future of Europe – Europe is your future! Pupils’ participation in democratic life”


Začiatok: 27. 02. 2023 14:30

Koniec: 28. 02. 2023 13:45

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: SAAIC

Miesto konania: Seminár
Erasmus+ seminár. Zdroj: https://www.erasmusplus.sk

Národná agentúra programu Erasmus+ (SAAIC) pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora školského vzdelávania na online verziu tematického seminára “The future of Europe – Europe is your future! Pupils’ participation in democratic life” – an Online Barcamp to promote civic engagement and pupil mobility. Seminár sa uskutoční 27. – 28. februára 2022. Podujatie je určené pre učiteľov alebo riaditeľov zo sektora školského vzdelávania a je určený pre inštitúcie, ktoré už majú s programom Erasmus skúsenosti, ideálne skúsenosti s dlhodobými mobilitami žiakov. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom príklady dobrej praxe ako podporovať účasť žiakov na demokratickom živote, spoločenskú a občiansku angažovanosť prostredníctvom vzdelávacích aktivít, vymeniť si skúsenosti medzi účastníkmi z rôznych krajín a dozvedieť sa o možnostiach financovania v programe Erasmus+. Na seminár je potrebné vyplniť online prihlášku cez portál Salto do 15. 1. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. 

Viac info, predbežný program.

Zdroj: https://www.erasmusplus.sk, zverejnené: 13. 12. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar