Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

The Copernicus ‘Eyes on Earth’ Roadshow


Začiatok: 02. 06. 2020 10:00

Koniec: 03. 06. 2020 16:30
Roadshow „Eyes on Earth“ vám umožní spoznať, ako satelitné informácie podporujú vedecké znalosti, tvorbu politiky a obchodné operácie. Podnebie a počasie, plánovanie mobility a dopravy, obnoviteľné zdroje energie, kvalita ovzdušia, dostupnosť a distribúcia sladkej vody, inteligentné poľnohospodárstvo, riadenie finančných rizík a meranie kritickej infraštruktúry sú domény, kde satelitné dáta môžu byť prínosom.

Roadshow chce predovšetkým podporiť záujem mladých ľudí, študentov a podnikateľov o Copernicus Earth Observation Programme; demonštrovať zaujímavé možnosti zamestnania v (space) data driven priemysle; a pomôcť tým pri budovaní úspešnejšieho podnikania pomocou priestorových dát.

Roadshow prebieha prostredníctvom série piatich interaktívnych podujatí v piatich členských štátoch EÚ od júna 2019 do júna 2020.

Posledná Roadshow „Eyes on Earth“ DG GROW Copernicus bude prebiehať online (bezplatene) 2.-3.júna 2020. Ak sa chcete zúčastniť tejto Roadshow alebo získať viac informácií, nájdete ich tu.

E-mail: info@copernicusroadshow.eu

Registrácia tu!

Zdroj: https://www.lyyti.fi/p/COP-Eyes-on-Earth-Roadshow_EO4GEO-Summit/en/home

Publikované 25.5.2020, autor: ndo

Pridať do Google Calendar