Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko je plným asociovaným členom


Začiatok: 14. 03. 2017 09:00

Koniec: 14. 03. 2017 16:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Euresearch

Miesto konania: Konferencia

Štát: Švajčiarsko
S účinnosťou od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020 sa Švajčiarsko sa stáva členom celého Horizontu 2020, a švajčiarské právnické osoby sú automaticky oprávnené na financovanie projektov. Euresearch a štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI) usporiadavajú národný informačný event k programu Horizont 2020, európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie, s cieľom informovať o zmenách a nových možnosiach, ktoré ponúka švajčiarskym účastníkom. Toto podujatie sa uskutoční dňa 14.3.2017 v Berne.

Hlavní rečníci zo spolkového ministerstva hospodárstva, školstva a výskumu EAER a Európskej komisi, ako aj z priemyslu a akademickej obce budú hovoriť o možnostiach v programe Horizont 2020 pre výskumníkov zo Švajčiarska.

Po všeobecnej časti v dopoludňajších hodinách sa vedci budú môcť zúčastniť tematických blokovch v popoludňajších hodinách.

PROGRAM

Registrácia

Ak si prajete rezervovať si stretnutie s Národným kontaktným bodom v sekcii 3 v popoludňajších hodinách, pošlite e-mail so žiadosťou na info@euresearch.ch

Témy:

    Aké zmeny čakajú Švajčiarsko po PRIDRUŽENÍ SA do programu Horizont 2020.
    Prečo má pre Švajčiarsko zásadný význam Horizont 2020
    Skúsenosti s európskom výskumnom Rady ERC
    Nástroj na podporu inovácií Horizont 2020 pre malé a stredné podniky

Cieľová skupina: výskum a inovácie spoločenstvá vrátane univerzít, Federal Institutes of Technologies, univerzity aplikovaných vied, firmy, verejná správa a občianska spoločnosť

Pridať do Google Calendar