Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Súťaž inovatívnych nápadov


Začiatok: 14. 12. 2020 13:00

Koniec: 14. 12. 2020 16:00

Typ podujatia: Súťaž

Organizátor: UVP TECHNICOM

Miesto konania: Súťaž
Podpora startupov: príležitosť vzdelávania aj získania partnerov

Ako premeniť zaujímavú myšlienku na startup? Ak máte zaujímavý nápad, inovatívny projekt, ktorý by ste chceli ďalej rozvíjať a potrebujete na to vhodné podmienky, podporu, tak sa určite prihláste do 12. kola súťaže inovatívnych nápadov a projektov s názvom „Máš nápad?“ Rozbehni ho s nami!, ktorú vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.


Súťaž sa bude konať 14. decembra 2020 (on-line) v čase od 13:00 do 16:00.

Termín registrácie – do 10. decembra 2020.Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár na stránke www.startupcentrum.sk, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť. Vybrané startupy budú mať možnosť využívať motivačné prostredie UVP TECHNICOM. Prostredníctvom špeciálneho pred-inkubačného akceleračného programu „naštartujú“ proces realizácie ich inovatívnych myšlienok – proces premeny myšlienky do komerčne využiteľného produktu alebo služby.

Registrované startupy dostanú informácie ako sa pripojiť a prezentovať svoj projekt on-line. Priebeh súťaže je možné sledovať na odkaze, ktorý bude zverejnený neskôr. Sledujte: https://www.uvptechnicom.sk/sk/2020-12-14-12-kolo-sutaze-startupov-mas-napad/

Získať podporu pomáhajú startupom už šesť rokov

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory startupov – vzniklo ako jedno z prvých na Slovensku, ako súčasť ekosystému technologického transferu – Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Počas krátkeho obdobia svojej činnosti sa Startup centrum stalo významným elementom inovačného ekosystému regiónu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad?“, ktorú organizuje UVP TECHNICOM s periodicitou 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže  zapojilo viac ako 140 inovatívnych projektov a celkovo viac ako 50 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať spomínaný pred-inkubačný pobyt. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v rôznych oblastiach.

Ako povedal František Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM: „Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje nielen študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde a v priemysle, ale aj širokú verejnosť. Proste všetkých, ktorí majú inovatívne projektové zámery, nápady. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie.“

Zdroj: UVP TECHNICOM; https://www.podnikajte.sk, zverejnené: 25.11.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar