Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SusChem 2017 Brokerage Event


Začiatok: 18. 10. 2017 09:00

Koniec: 18. 10. 2017 18:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: SusChem

Miesto konania: Fórum

Štát: Belgicko
Technologická platforma SusChem organizuje Brokerage Event, ktorý poskytne SusChem – “stakeholderom” (ale nielen im) z akademickej i priemyselnej sféry, z MSP a ďalších sektorov možnosť pripravovať projektové návrhy pre výzvy Horizontu 2020 na roky 2018 a 2019, ktoré budú mať uzávierky v 4Q/2017 a 1Q/2018.

 

Počas podujatia budete mať možnosť:

  • Detailne sa oboznámiť s programovými výzvami Horizontu 2020 zameranými na:

ü  Výskum pokročilých materiálov

ü  Procesy a  Biotechnológie

ü  Suroviny (Raw Materials) vo výzvach “Societal Challenge 5”

  • Prezentovať svoje projektové idey širokej komunite
  • Stretnúť konzorciá hľadajúce partnerov
  • Aktívne nadväzovať kontakty počas B2B stretnutí

 

Účasť na podujatí je bezplatná, je však povinná registrácia.

Predbežný program podujatia je tu.

Ďalšie informácie a registráciu nájdete na stránke podujatia: SusChem 2017 Brokerage Event

 

Pracovný program (WP) na roky 2018-2020 bude oficiálne zverejnený až 27. Októbra 2017.  Avšak môžete sa pripraviť: Európska komisia zverejnila dokument, ktorý objasňuje celkový strategický kontext prípravy WP a ktorý slúži ako základ pre prípravu WP.

Pridať do Google Calendar