Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stretnutie pracovnej skupiny UNESCO: Otvorená veda a umelá inteligencia


Začiatok: 03. 06. 2024 14:00

Koniec: 03. 06. 2024 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: UNESCO

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.unesco.org/en/open-science/implementation#open-science-working-groups
Dňa 3. júna 2024 (14:00-16:00) sa uskutoční stretnutie Pracovnej skupiny UNESCO pre otvorenú vedu so zameraním na infraštruktúry. Témou pracovného stretnutia bude otvorená veda a umelá inteligencia.

Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede prijala Generálna konferencia UNESCO na svojom 41. zasadnutí 23. novembra 2021. Odporúčanie potvrdzuje význam otvorenej vedy ako dôležitého nástroja na zlepšenie kvality a dostupnosti vedeckých výstupov aj vedeckého procesu, na preklenutie rozdielov vo vede, technológiách a inováciách medzi krajinami aj v rámci nich a na naplnenie ľudského práva na prístup k vede.

Prijatím tohto odporúčania členské štáty prijali kultúru a prax otvorenej vedy a dohodli sa, že každé štyri roky budú podávať správy o svojom pokroku.

UNESCO Working Groups on Open Science: Infrastructures »

Pracovné skupiny pre otvorenú vedu

UNESCO zvolalo 5 ad-hoc pracovných skupín zameraných na kľúčové oblasti vplyvu, ktoré združujú odborníkov a subjekty, organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa otvorenou vedou podľa ich oblasti činnosti a odbornosti nasledovne:

  • Pracovná skupina otvorenej vedy pre budovanie kapacít.
  • Pracovná skupina otvorenej vedy pre politiky a politické nástroje.
  • Pracovná skupina otvorenej vedy pre financovanie a stimuly.
  • Pracovná skupina otvorenej vedy pre infraštruktúry.
  • Pracovná skupina otvorenej vedy pre monitorovací rámec.

Pracovná skupina otvorenej vedy pre infraštruktúry

Úlohou pracovnej skupiny je mapovanie a analýza nedostatkov medzinárodných, regionálnych a tematických platforiem otvorenej vedy určených na výmenu poznatkov a osvedčených postupov. Osobitný dôraz sa kladie na tematické platformy v prioritných oblastiach UNESCO vrátane biodiverzity, vody, znižovania rizika katastrof, geovied, vied o oceánoch, či zmeny klímy.

V poradí piate stretnutie tejto skupiny sa bude venovať téme otvorenej vedy a umelej inteligencii.

 

 

 

 

Zdroj: unesco.org; zverejnené: 21.5.2024; autor: onz

Pridať do Google Calendar