Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Steel and Coal: a New Perspective – Research and Innovation in Action


Začiatok: 23. 03. 2019 09:15

Koniec: 25. 03. 2019 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK

Miesto konania: Konferencia

Štát: Belgicko
Konferencia venovaná budúcnosti oceliarskeho a uhoľného priemyslu v Európe – po úvode venovanom politickým aspektom tohoto odvetvia v súčasnosti ako aj s výhľadom do budúcna, bude konferencia preberať témy ako nap. ceľ v architektúre, “Steel 4.0”, elektromobilita, inovácie a nové technológie v oceliarstve, socio-ekonomické aspekty ako aj  otázky venované životnému prostrediu.

 

Súčasťou konferencie bude aj diskusia k predbežným výsledkom Expertnej skupiny RFCS (Expert Group on Monitoring and Assessment of RFCS)

 

Záverečná časť bude venovaná postaveniu oceliarskeho priemyslu v globálnom meradle a problémom v regiónoch s útlmom ťažby uhlia. Tu sa ponúkajú možnosti využiť podporu programov RFCS, Horizont 2020 ako aj blížiaceho sa Horizontu Europe, Inovačných fondov, atď..

Kvôli obmedzenému počtu miest a z bezpečtnostných dôvodov bude účasť na konferencií len na pozvanie.  V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím p. Dr Domenica Rossetti di Valdalberο, (RFCS).

Registrácia na podujatie sa končí 4. marca 2019.

Program podujatia: Agenda

Pozn: Prednášky a príspevky budú po konfernccí zverejnené

Pridať do Google Calendar