Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií


Začiatok: 22. 05. 2018 09:00

Koniec: 22. 05. 2018 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovensko
Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií, ktoré sa bude konať 22. mája 2018 o 9:00 v hoteli Tatra v Bratislave. 

Cieľom tejto aktivity je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Významnou témou bude zodpovedný výskum a inovácie a potreba ich začlenenia do výskumu a vývoja.

Podujatie prinesie možnosť širšie predvídať a hodnotiť vplyv nových technológií, ktoré presahujú ich očakávané prínosy a riziká na trhu. Zdôrazňovať sa bude nepretržitá angažovanosť spoločenských aktérov počas procesu technologického rozvoja s cieľom lepšie zosúladiť proces a výsledky ich inovácie s hodnotami, potrebami a očakávaniami európskej spoločnosti.

Vytvorí sa tak platforma, kde tvorcovia technológií môžu stretnúť investorov, trénerov a potenciálnych partnerov pre spoluprácu.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. … So please, Register HERE.

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií /plagát

AGENDA – Societal and environmental challenges in innovation and technology oriented business

Podujatie sa koná v rámci realizácie medzinárodných projektov EcoInn DanubeFabLabNetHubIT.

<img src=Horizont_2020/pozvanka_SocEcoTech._final_3-page-001.jpg alt=”Konf SSH” width=”404″ height=”404″ />

 

Pridať do Google Calendar