Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Space 4 Critical Infrastructure


Začiatok: 13. 09. 2022 10:00

Koniec: 13. 09. 2022 11:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: NEREUS, eurisy

Miesto konania: Webinár
Space 4 Critical Infrastructure
Zdroj: eurisy

Dňa 13. septembra 2022 od 10:00 organizuje NEREUS a Eurisy webinár na tému Space 4 Critical Infrastructure: Banking & Financial Market Infrastructures. Tento tematický webinár sa venuje bankovým a finančným subjektom a tomu, ako riadiť prevádzkové riziká a zabezpečiť kontinuitu prevádzky. Vesmírne technológie môžu podporiť digitalizáciu a ekologizáciu finančného sektora. Satelitné aplikácie môžu prispieť v úverových, platobných a poistných procesoch, a to najmä cez globálne navigačné satelitné systémy (GNSS), ktoré zabezpečujú presné meranie času a synchronizáciu.

Webinár je určený pre:

  • regionálne/miestne zainteresované strany so záujmom o kritickú infraštruktúru,

  • zástupcov verejného sektora,

  • výskumnú komunitu,

  • MSP, začínajúce podniky, priemysel.

Termín konania podujatia: 13. september 2022, 10:00 – 11:00, online

Registrácia

Viac informácií

Space 4 Critical Infrastructure

Cieľom projektu Space 4 Critical Infrastructure je predstaviť, ako môžu satelitné riešenia prispieť k monitorovaniu a údržbe kritických subjektov. Po troch úvodných webových seminároch, na ktorých sa predstaví súčasný stav legislatívneho procesu a zdôvodnenie rozšírenia rozsahu pôsobnosti, sa zorganizuje súbor tematických webových seminárov, na ktorých sa predstavia prevádzkové riešenia.

Predošlé webináre

Zdroj: www.eurisy.eu, zverejnené: 23.8.2022, autor: kha

Pridať do Google Calendar