Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SME Instrument: Národný deň 2018


Začiatok: 02. 10. 2018 09:30

Koniec: 02. 10. 2018 13:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: CVTI SR, EEN Network v zastúpení BIC Bratislava s podporou Ministerstva hospodárstva SR a Slovak Bussines Agency

Miesto konania: Informačný deň

Štát: Slovensko
Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu s tými, ktorí projekty koordinujú, pripravujú, realizujú, hodnotia a podporujú. Zaregistrujte sa bezplatne čo najskôr. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Organizačné údaje

 • Kedy: 2. október 2018, utorok, od 9:30 (registrácia od 9:00)
 • Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 • Jazyk podujatia: slovenský
 • Registrácia: online registračný formulár – bezplatné prihlasovanie do 21.9.2018, resp. do naplnenia kapacity miestnosti

Čo môžete očakávať

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie, rady a názory:

 • o schéme SME Instrument – ako funguje a aké sú novinky od januára 2018,
 • aké sú typické projekty a aké firmy získavajú financovanie,
 • o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 • v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 • aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 • čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia, ako fungujú pohovory,
 • akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu získať,

Predbežný program podujatia (9:30 – 13:00)

Program podujatia bude priebežne dopĺňaný.

PANEL 1: SME Instrument – fungovanie a podpora

Pohľad na SME Instrument – ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať:

 • SME Instrument, fungovanie, výsledky, novinky od januára 2018, životný cyklus od podávania k implementácií projektu
 • Podpora OP VaI pre dobre hodnotené, no nefinancované projekty SME Instrument
 • Bezplatné odborné projektové poradenstvo na prípravu projektov SME Instrument

PANEL 2: Úspešné firmy a hodnotitelia 

Pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument – skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania:

 • Čo firme priniesol SME Instrument? Aké sú skúsenosti s implementáciou projektov?
 • Zo zákulisia hodnotenia projektov, ako prebiehajú pohovory pred porotou, na čo sa zamerať v návrhu a na čo v pitchingu, odporúčania od hodnotiteľov.

Konzultácie

Počas prestávky a tiež po podujatí môžete krátko skonzultovať, prípadne si dohodnúť stretnutie s expertmi, ktorí reprezentujú Národné kontaktné body programu Horizont 2020 pre oblasť “Inovácie v MSP”, ktorá pokrýva aj problematiku SME Instrument.

Kontakt

Ivan FILUS
Národný kontaktný bod pre oblasť Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI SR
Tel: 02/3233 2713, 3233 2711
E-mail: filus@bic.sk

Barbora KUBIKOVA
Národný kontaktný bod pre oblasť Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu, Finančné a právne otázky

CVTI SR

E-mail: barbora.kubikova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar