Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenské pramene a horúci dych sucha


Začiatok: 28. 09. 2023 17:00

Koniec: 28. 09. 2023 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: Prednáška
Prednáška: Veda v CENTRE. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 28. septembra o 17:00 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu, že sme od nich tak veľmi závislí, vieme o nich málo. Užitočné a zaujímavé informácie o podzemných prameňoch sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 27. 9. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu Krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom v Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Viac informácií:

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 27. 9. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar