Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Skúmanie „padajúcich hviezd“: Čo nám meteory hovoria o vesmíre a živote na Zemi


Začiatok: 14. 05. 2024 09:00

Koniec: 14. 05. 2024 11:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Štát: Slovensko
Bratislavská vedecká cukráreň. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk
Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 14. mája 2024 o 9:00, CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Meteoroidy – úlomky z asteroidov a komét – v sebe ukrývajú cenné informácie o pozostatkoch z čias formovania našej slnečnej sústavy. V súčasnosti najviac poznatkov o ich zložení poznáme z výskumu zloženia meteoritov, nájdených na Zemi, lenže ich nálezy sú zriedkavé a svojím zložením predstavujú prevažne asteroidálny materiál. Na prednáške si povieme, akým spôsobom skúmame zloženie meteoroidov na diaľku a aké sú limity nášho výskumu. Dozvieme sa, ktoré spektrálne znaky indikujú prítomnosť vody a organických zlúčenín ako dôležitých prispievateľov k vzniku života na Zemi. Súčasťou prednášky budú aj videá simulovaného preletu meteoroidu zemskou atmosférou. Na túto simuláciu výskumníci využili vzorky meteoritov, získané v rámci laboratórneho experimentu v Inštitúte vesmírnych systémov na Univerzite v Stuttgarte, ktoré spálili v plazmovom veternom tuneli.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 13. mája 2024.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Mgr. Adriana Pisarčíková, PhD., vyštudovala študijný program astronómia a astrofyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je spektroskopia meteorov s cieľom určovania zloženia populácie meteoroidov v našej slnečnej sústave so zameraním na výskum indikátorov prítomnosti vody a organických zlúčenín. Počas doktorandského štúdia sa podieľala na jedinečnom laboratórnom experimente v Inštitúte vesmírnych systémov na Univerzite v Stuttgarte, v ktorom sa testovali viaceré vzorky meteoritov a simulovali s nimi prelet meteoroidu zemskou atmosférou.

 

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

 

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 6.5.2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar