Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SFEL 2022 – Štvrtý ročník vedeckej školy


Začiatok: 06. 11. 2022 16:00

Koniec: 10. 11. 2022 13:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: European XFEL, MŠVVaŠ SR, UPJŠ v Košiciach, MF SR, CVTI SR

Miesto konania: Prednáška
Škola SFEL 2022. Zdroj:https://www.sfel.sk

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2022 (School of XFEL and Synchrotron Radiation Users  2022, ďalej len SFEL 2022) je podujatie zamerané na podporu vedeckej komunity využívajúcej zdroje fotónov a neutrónov pre výskumné projekty slovenských vedcov.

Kedy a kde sa SFEL 2022 uskutoční

SFEL 2022 sa uskutoční v dňoch 6. – 10. novembra 2022 v priestoroch hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Škola SFEL 2022 prebehne v angličtine.

O škole SFEL 2022

V rámci programu odznejú prednášky nielen špičkových vedeckých riaditeľov XFEL, ale aj užívateľov zdrojov neutrónov v ILL Grenoble, JINR Dubna, BNC Budapest, CV Řež, zdrojov synchrotrónového žiarenia ako ESRF Grenoble, Max IV Lab of Lund University, Diamond light Source Ltd, Solaris Krakow, DESY Hamburg a ďalších pracovníkov vedeckých centier.

Priestor na prezentovanie svojich skúseností bude poskytnutý aj slovenským vedcom, ktorí odborne participujú na metodikách XFEL, synchrotrónových a neutrónových zdrojoch.

Viac informácií:

SCHOOL OF XFEL AND SYNCHROTRON RADIATION USERS “SFEL2022”

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://www.sfel.sk; zverejnené: 27. 10. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar