Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Seminár: Vytvorenie rámca pre mapovanie procesov


Začiatok: 30. 04. 2024 15:00

Koniec: 30. 04. 2024 18:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FAIR-IMPACT

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://fair-impact.eu/events/fair-impact-events/developing-mapping-process-framework
Dňa 30. apríla 2024 (15:00-18:00) organizuje projekt FAIR-IMPACT seminár, ktorého cieľom je identifikovať štandardné komponenty v procese mapovania so zameraním na prístupy používané z praxe komunity.

Developing a mapping process framework

Zameranie seminára

FAIR-IMPACT organizuje workshopy, na ktorých dokumentuje, ako komunita mapuje a vytvára prepojenia medzi sémantickými artefaktmi.

Sémantické artefakty – ontológie, terminológie, taxonómie, tezaury, slovníky, schémy metadát a normy – sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability dát. Sú tiež nevyhnutné na implementáciu zásad FAIR dát. Vzhľadom na rastúci počet sémantických artefaktov a ich rôznorodé použitie je prepojenie týchto artefaktov veľmi dôležité, no náročné. Jedným z prístupov k interoperabilite a integrácii je identifikácia/generovanie mapovaní/krížových ciest medzi rôznymi artefaktmi rovnakej domény alebo rovnakého typu informácií. Hoci je tento prístup známy ako ontologické porovnávanie alebo zosúlaďovanie, možno ho aplikovať na sémantické artefakty.

Pre správu mapovania a zabezpečenia sprístupnenia dát podľa zásad FAIR je potrebná konkrétna stratégia. Tá bude slúžiť na priblíženie týchto dát s dôrazom na ich mapovacie úložiská, kde je dáta možné kurátorsky spracovať, integrovať a opätovne použiť.

Projekt FAIR-IMPACT organizuje semináre, na ktorých sa diskutuje o otázkach týkajúcich sa mapovaní a krížových prechodov a o tom, ako sa tieto môžu stať zdieľateľnými a opakovane použiteľnými, t. j. FAIR, čím sa povýšia na „prvú triedu“ vo svete FAIR dát.

Na prvom seminári s názvom „Prečo je mapovanie dôležité a ako ho urobiť FAIR?“ bola účastníkom predstavená motivácia pre mapovanie a ako by mohli mať ešte väčší úžitok z mapovania FAIR vrátane metodík, formátov, nástrojov, požiadaviek na mapovanie FAIR a príkladov. Na druhom seminári s názvom „Dokumentácia postupov komunity v oblasti mapovania“ boli na príkladoch komunity skúmané zavedené metodiky a procesy používané pri mapovaní, od ich tvorby, kurately, správy, údržby a aktualizácie. Na základe rôznych prístupov, metodík a procesov používaných v rôznorodých komunitách bol určený štandardný proces, ktorý by sa mohol zdieľať s komunitami, ktoré chcú iniciovať svoj proces mapovania. Na tomto 3. seminári budú opísané spoločné zložky procesu mapovania s cieľom formalizovať rámec procesu mapovania na základe výstupov predchádzajúcich seminárov.

Formát seminára

Tento seminár bude mať prevažne praktický charakter, s krátkou prezentáciou aktualít a „pracovnej metodiky“, spolu s dvoma krátkymi prezentáciami o prvých skúsenostiach a spätnej väzbe týkajúcej sa rámca. Následná praktická časť, rozdelená na dve časti, bude zahŕňať aplikáciu rámca na jedno alebo viacero mapovacích cvičení.

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 16.04.2024; autor: onz

Pridať do Google Calendar