Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Seminár EIC Accelerator – Ako pracovať s projektovou žiadosťou


Začiatok: 03. 12. 2019 09:30

Koniec: 03. 12. 2019 13:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Miesto konania: Seminár

Štát: SR
Ste inovatívna firma a máte prelomový produkt? Chcete sa zaradiť  medzi top inovátorov v Európskej únii?

Pozývame Vás na prakticky zamerané podujatie EIC Accelerator – Ako pracovať s projektovou žiadosťou, ktorého cieľom bude bližšie predstaviť záujemcom o podporu v rámci tohto nástroja špecifiká projektovej žiadosti pre EIC Accelerator. Detailne sa pozrieme na jej obsahové náležitosti, vysvetlíme princípy jej spracovania a hodnotenia. Ukážeme si, ako pracovať s účastníckym portálom programu H2020 a povieme si niečo aj o príprave rozpočtu a finančných tokoch v H2020 projektoch. Predstavíme si hlavné rozdiely v porovnaní s SME Instrumentom a upozorníme na najčastejšie chyby pri písaní projektu.

Cieľovou skupinou podujatia sú inovatívne malé a stredné podniky plánujúce podať projektový návrh do EIC Accelerator.

Podujatie sa uskutoční 3. decembra 2019 (utorok) od 9:30 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. V prípade záujmu o účasť sa zaregistrujte.

Program akcie

Kontaktná osoba: Lucia Dávidová, Národný kontaktný bod pre Inovácie v MSP, lucia.davidova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar