Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Science for Circular Economy


Začiatok: 16. 06. 2016 09:00

Koniec: 16. 06. 2016 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Miesto konania: Konferencia

Štát: Holandsko
Holandská organizácia pre vedecký výskum (NWO) organizuje konferenciu “Science for Circular Economy” dňa 16. júna 2016 v holandskom meste Eindhoven. Konferencia sa koná v rámci holandského predsedníctva Európskej únii v roku 2016 a zameriava sa na výskum  v oblasti kruhového ekonomiky v Európe.

V rámci Európskej únie je prechod na kruhovú ekonomiku pevne stanovený v politickej agende a Európska komisia spustila novú stratégiu na túto tému v decembri roku 2015. Prechod na kruhovú ekonomiku je mnohostranný vo svojej podstate; zahŕňajúce potrebu zladiť výskum a vývoj (inovatívnych) technológií v úzkej spolupráci s MSP, priemyslom a politickými predstaviteľmi a na zvyšovanie verejného povedomia.

Kruhová ekonomika je strategickou výzvou pre vedu všeobecne a pre všetky výskumné odbory v rámci NWO. Príklady zahŕňajú výskum v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu palív a chemikálií z vody, oxidu uhličitého a dusíka, výskumný program týkajúci sa udržateľných obchodných modelov a dizajnové stratégie konceptu od kolísky ku kolíske. NWO si kladie za cieľ zahrnúť túto rôznorodosť vo výskume do kruhovej ekonomiky na konferencii, a preto vyzýva zainteresované strany zo všetkých (vedných) odborov, ktorí pracujú s touto témou k účasti na konferencii (viď pozvánka).

Pridať do Google Calendar