Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SAPIE Meet & Learn vol. 19: Sociálne inovácie a ako vieme sledovať ich dopad


Začiatok: 25. 10. 2021 17:30

Koniec: 25. 10. 2021 19:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Nadácia Pontis

Miesto konania: Diskusia
No alternative text description for this image

SAPIE a Nadácia Pontis vás pozývajú na ďalší špeciálny event Meet & Learn na ktorom vám predstavíme tému “Sociálne inovácie a ako vieme sledovať ich dopad”. Diskusia sa uskutoční 25. októbra 2021 o 17:30.

Rečníkom podujatia budú Martina Kolesárova, CO-CEO Nadácie Pontis a Norbert Maur, senior programový manažér pre vzdelávanie.

Nadácia Pontis rozvíja koncepty zodpovedného podnikania, filantropiu a sociálne inovácie.

Martina strategicky riadi tím vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť inovácie do vzdelávania.

Obaja vnímajú sociálne inovácie ako nástroj, ktorý pomáha riešiť viaceré spoločenské problémy. Rozvíjajú sociálne inovácie, ktoré prináša občiansky sektor a aktívne zapájajú firemný a verejný sektor.

“Dôraz dávame na pozitívny a merateľný dopad. V akcelerátore, ktorý organizujeme pre inovácie vo vzdelávaní, je to jedna z kľúčových zručností.”

Sociálne inovácie sú inovácie, ktoré sa snažia naštartovať a zaviesť spoločenskú zmenu. Prinášajú vysokú hodnotu a riešia naliehavé spoločenské potreby. Mali by mať prvok systémovej zmeny a schopnosť šíriť sa. Naproti technologickým inováciám, sociálne inovácie dávajú dôraz na pozitívny a merateľný dopad. V Nadácii Pontis sa rozvíjú inovácie, ktoré prináša občiansky sektor (tzv. podpora zdola) a aktívne zapájame firemný a verejný sektor.

Event bude prebiehať formou diskusie a moderátorom bude riaditeľ SAPIE Michal Kardoš.

Prídite si užiť popoludnie s inšpiratívnymi ľuďmi a porozprávať sa s nimi osobne.

Registrácia

Kontakt: Martina, martina@sapie.sk, +421 904 898 403

Zdroj: SAPIE, zverejnené: 15. 10. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar