Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Researchers2Businesses Matchmaking Fair


Začiatok: 20. 06. 2022 09:00

Koniec: 20. 06. 2022 19:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EURAXESS

Miesto konania: Brokerage event
Európska sieť EURAXESS vás pozýva na medzinárodné online match-makingové podujatie pre doktorandov/výskumníkov a zamestnávateľov v oblasti zdravia, kvality života, klímy, životného prostredia a mobility (Researchers2Businesses Matchmaking Fair “Health, Wellbeing, Climate, Environment & Mobility”).

Podujatie sa uskutoční online 20. 6. 2022. Cieľom je poskytnúť doktorandom a výskumníkom možnosť spoznať rôznorodé kariérne cesty a príležitosti v súkromnom sektore a zároveň ponúknuť zamestnávateľom platformu pre zviditeľnenie spoločnosti a jej aktivít v medzinárodnej komunite výskumníkov či získanie nových talentov. Očakáva sa účasť približne 150 doktorandov a výskumníkov z Európy aj zo sveta.  

Program a viac informácii

Program podujatia je navrhnutý flexibilne:

  • Dopoludnia sa uskutoční panelová diskusia a prezentácie firiem v čase medzi 10:00 – 11:00 h alebo 11:20 – 12:20 h. V krátkej, približne 15-minútovej prezentácii majú spoločnosti možnosť predstaviť svoju činnosť, výskumné aktivity, technologické a inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú.
  • Popoludnie, v čase 13:00 – 19:00 h, je vyhradené na individuálne stretnutia zástupcov spoločností s doktorandmi a postdoktorandmi, v trvaní cca 20 minút. Počet a čas stretnutí si je možné prispôsobiť podľa dostupných kapacít.

V rámci platformy je taktiež možné zverejniť oznamy, či už ide o pracovné príležitosti, návrhy na spoluprácu a pod.

Aj spoločnosti, ktoré aktuálne nedisponujú otvorenými pozíciami, sú vítané, keďže pre doktorandov a výskumníkov poskytujú širší pohľad na rôznorodosť výskumu.  

Organizácie sa môžu registrovať do 7. 6. 2022 a to prostredníctvom platformy, kde bude podujatie prebiehať. Účasť na podujatí je pre všetkých bezplatná.

O organizátoroch: Portál EURAXESS je najväčšou bezplatnou platformou na zverejňovanie pracovných a štipendijných pozícií vo výskume. Organizácie tu môžu zverejniť voľné pracovné miesta bezplatne, aby tak zviditeľnili svoju organizáciu a oslovili a prilákali talenty z celého sveta. EURAXESS zároveň pomáha nadviazaniu spoluprác a kontaktov mimo Európy prostredníctvom 9 kancelárií EURAXESS Worldwide.

Zdroj: EURAXESS, 31.5.2022, zur

Pridať do Google Calendar