Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Regionálny rozvoj teraz! v Prešove


Začiatok: 13. 07. 2022 17:00

Koniec: 13. 07. 2022 19:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Inštitút Mateja Bela

Miesto konania: Diskusia
Okrúhly stôl iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! Zdroj: Inštitút Mateja Bela

Okrúhly stôl iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! sa uskutoční 13. júla 2022 o 17:00 v priestoroch Kolégia v Prešove. Témou diskusie bude správne nastavenie eurofondovej podpory regionálneho rozvoja na nasledujúce roky. Na diskusiu sú pozvaní experti, predstavitelia miestnej a štátnej správy ako aj predstavitelia lokálnych inštitúcii. Diskusia je neverejná a bez prítomnosti médií. Registrovať sa môžete prostredníctvom mailu na adrese: regionalnyrozvojteraz@gmail.com.

Väčšina štátov Európskej únie využíva eurofondy na zmierňovanie regionálnych rozdielov formou podpory endogénneho rastu a decentralizácie rozhodovania. Slovensko, napriek svojim skúsenostiam s neefektívnym míňaním eurofondov, korupciou a kriminalitou, sa vybralo cestou ďalšieho posilňovania centralizmu, ktorý stavia regióny a komunity do úlohy realizátora a administrátora, nie tvorcu a spoluvlastníka. Tento prístup má za následok konzervovanie pásma chronicky chudobných obcí a okresov, hľadanie alternatív k súčasnému demokratickému usporiadaniu Slovenska a nárast extrémizmu. Cieľom série okrúhlych stolov je vytvoriť priestor na participatívnu diskusiu o potrebnej decentralizácii eurofondov na základe domácich a zahraničných skúseností. Základ diskusie tvorí východiskový materiál, ktorý bude prezentovať jeho autor a bývalý splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin. Reflexiu na materiál na základe svojich praktických skúseností ponúkne bývalý štátny tajomník ministerstva školstva a mestský poslanec Peter Krajňák, potom následuje priestor pre Vaše postrehy, argumenty a nápady.

Diskusiu moderuje Ábel Ravasz.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte. Partnerom projektu je Nadácia Friedricha Eberta – Zastúpenie v Slovenskej republike

Zdroj: Inštitút Mateja Bela, zverejnené: 11. 7. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar