Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Psychologické laboratórium virtuálnej reality


Začiatok: 08. 11. 2022 17:00

Koniec: 08. 11. 2022 18:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Prednáška
Prednáška: Psychologické laboratórium virtuálnej reality: Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Prednáška na tému Psychologické laboratórium virtuálnej reality bude realizovaná v rámci podujatia Utorok s virtuálnou realitou.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční v utorok 8. 11. 2022 o 17:00, ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok. Popoludňajšia prednáška je určená pre širokú verejnosť. Vstup na podujatie je voľný.

Téma

Bojíte sa pavúkov, šoférovania alebo máte iné psychické problémy? S liečbou psychických porúch nám môže pomôcť virtuálna realita. Tá nás dokáže vtiahnuť do situácií, ktorým čelíme a prispôsobiť myšlienky, emócie a správanie v problematických situáciách v našom živote. Za pomoci psychológa a terapie tak môžeme byť vystavení podnetom, ktoré majú liečivý účinok. Prostredie, v ktorom sa pomocou virtuálnej reality ocitneme, je vybudované tak, aby verne pripodobnilo také okamihy nášho života, ktoré potrebujeme prekonať alebo vyriešiť.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 7. 11. 2022.

Prednášajúca

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej práce sa
od roku 2019 angažuje aj v IPčko.sk – internetovej poradni pre mladých, kde pôsobí ako koordinátorka centier krízovej intervencie Káčko.

Viac informácií:

Veda v CENTRE Bratislava

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; zverejnené: 7. 11. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar