Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvý Circular Summit na Slovensku


Začiatok: 15. 02. 2024 09:00

Koniec: 15. 02. 2024 16:40

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Circular Slovakia

Miesto konania: Mlynica

Štát: Slovensko

Odkaz: https://circular-summit.eu
 

Poznáte pojem cirkulárna ekonomika? Viete, prečo je dôležitá, a ako zásadným spôsobom ovplyvní aj vaše podnikanie?

Odpovede na kľúčové otázky, ako začať, na koho sa obrátiť a ako potrebné zmeny v podnikaní financovať, nájdete na cirkulárnom summite.

Circular Summit bude na Slovensku prebiehať po prvý raz 15. februára 2024 a to pod záštitou platformy Circular Slovakia, ktorej zakladajúcim členom je aj Slovenská agentúra životného prostredia. Objasní možnosti a výhody prechodu na cirkulárnu ekonomiku.

Bezplatné vstupné prináša strešná organizácia pre tému cirkulárnej ekonomiky na Slovensku – Circular Slovakia spolu s generálnym partnerom ING Bank a realizačnými partnermi.

 

Prečo summit?

Cirkulárna ekonomika dokáže významne prispievať k nárastu konkurencieschopnosti podnikov. Efektívne nakladanie so zdrojmi prináša ekologické aj ekonomické benefity. Odolné dodávateľské reťazce sú základom pre udržateľnosť podnikania. Prostredie prajné pre ekoinovácie prichádza so zmenou procesov a myslenia majiteľov podnikov.

“Napriek významnému potenciálu je cirkulárna ekonomika pre drvivú väčšinu Slovákov a Sloveniek stále neuchopiteľným pojmom.“

Preto sme sa rozhodli zvýšiť povedomie o tejto téme medzi podnikateľmi, ktorí zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu života občanov. Okrem propagácie nosných pilierov Summitu bude naším cieľom naštartovať transformáciu aj vašich obchodných modelov. V tejto ambícii vás aktívne podporíme a vybavíme potrebnými kontaktmi, nástrojmi a ponúkneme mnoho inšpiratívnych príkladov z praxe.

 

Komu je summit určený?

Hlavným cieľom podujatia je priblížiť potenciál cirkulárnej ekonomiky motivovaným majiteľom mikro, malých aj stredných podnikov na Slovensku, ktorí majú drive a vôľu uspieť vďaka zmene myslenia a práci pri zavádzaní nových postupov a biznis modelov do praxe.

Viac ako 90 % všetkých podnikateľov na Slovensku je zastúpených práve mikro a malými podnikateľmi. V konkurencieschopnosti či zavádzaní (eko)inovácií však strácame tempo nielen s krajinami V4, ale celou EÚ.

Záleží nám na konkurencieschopnom podnikateľskom prostredí, pripravenom čeliť nadchádzajúcim aj prítomným výzvam.

Inovácie sú úzko prepojené práve s cirkulárnou ekonomikou, ktorá je mnohokrát odpoveďou na základné, existenčné otázky podnikateľov.

Pre viac informácií a registráciu navštívte adresu: https://circular-summit.eu/

 

Zdroj: https://circular-summit.eu; https://www.sazp.sk, zverejnené: 7. 2. 2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar