Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt HubIT bude mať prvý medzinárodný workshop vo Viedni


Začiatok: 03. 12. 2018 09:00

Koniec: 05. 12. 2018 00:00

Typ podujatia: Odborný seminár

Organizátor: HUBit

Miesto konania: Odborný seminár

Štát: Rakúsko
Radi by sme Vás upozornili na prvý medzinárodný workshop HubIT, ktorý sa bude konať 3.12.2018 od 9:30 do 16:00 v hoteli Holiday-Inn Vienna City vo Viedni v Rakúsku. HubIT je HUB na zvýšenie zodpovednosti a inkluzívnosti výskumu a inovácií prostredníctvom konštruktívneho vzájomného pôsobenia IKT s výskumom SSH.

Projekt HubIT má úlohu sprostredkovateľa celého prístupu k rozvoju IKT v rámci pracovných programov H2020 v oblasti zodpovedného výskumu a inovácií – sociálne a humanitné vedy (H2020). Strategickým cieľom projektu je zabezpečiť, aby iniciatívy financované z H2020 a ďalšie inovácie súvisiace s IKT boli zodpovedné, inkluzívne a zamerané na zvrátenie nerovností. Na dosiahnutie tohto cieľa HubiIT spojí tvorcov IKT, výskumných pracovníkov SSH a iné zainteresované strany (napríklad mimovládne organizácie, občanov a užívateľov) v projektoch súvisiacich s IKT v rámci H2020 a aktivuje konštruktívne a interaktívne interakcie medzi disciplínami IKT a SSH na zabezpečenie zodpovedných a inkluzívnych inovácií. Podujatie bude zahŕňať občerstvenie.

Hubite www.hubit-project.eu je financovaná Európskou komisiou v rámci programu H2020 a funguje od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2020 (36 mesiacov).

Medzinárodný workshop bude obsahovať tieto aktivity:
• Predstavenie projektu HubIT, pôvodný európsky rámcový model a pomoc, ktorú ponúka.
• Prezentácia a spätná väzba týkajúca sa využiteľnosti a informácií obsiahnutých v Metropolitnom Hubite.
• zhromaždiť informácie o koncepcii RRI a európskom rámcovom modeli zodpovedných inovácií v oblasti IKT.
• Uľahčiť zdieľanie osvedčených postupov a diskutovať o koncepcii RRI a jeho uplatňovaní v oblasti IKT.

Registrujte sa teraz alebo e-mailom na michael@efpcgroup.com. Podrobnejšia agenda bude zverejnená čoskoro.

Pridať do Google Calendar