Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Problémy ochrany podzemných vôd


Začiatok: 01. 12. 2023 00:00

Koniec: 01. 12. 2023 00:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: VÚVH

Miesto konania: Seminár
Pozvánka na odborný seminár. Zdroj: VÚVH

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) Vás pozýva na 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.

 Uskutoční sa 1. 12. 2023 v priestoroch VÚVH.

 Seminár je určený odbornej verejnosti, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hydrogeológom, vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej praxe.

  Cieľom seminára je prezentácia najaktuálnejších výsledkov, poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v oblasti akčných plánov dosiahnutia znižovania znečisťujúcich látok v životnom prostredí, so zameraním na podzemnú a povrchovú vodu, a s tým súvisiace problémy kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia, ale aj ochrany súvisiacich vodných a suchozemských ekosystémov.

Bližšie informácie o vložnom, okruhoch prednášok a administratívne informácie nájdete na https://www.vuvh.sk/pozyvame-vas-na-odborny-seminar…/.

 Prihlášku je potrebné vyplniť do 20. 11. 2023 prostredníctvom prihlasovacieho formuláru

Viac informácií:

Problémy ochrany podzemných vôd (VÚVH) – Pozvánka na odborný seminár

Zdroj: https://www.vuvh.sk, zverejnené: 13. 11. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar