Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prednášky zamerané na obezitu a diabetes 2. typu


Začiatok: 14. 02. 2023 14:00

Koniec: 14. 02. 2023 16:00

Typ podujatia: Prednáška

Miesto konania: Prednáška
Prednášky: Virologický ústav BMC SAV. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Centrum pohybovej aktivity a Centrum pre manažment obezity Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Vás pozývajú na dve prednášky zamerané na obezitu a diabetes 2. typu. Ide o jedny z najčastejších chronických ochorení, ktoré súvisia s celým spektrom ďalších komorbidít. Novým možnostiam farmakoterapie obezity sa bude venovať diabetologička doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., zakladateľka a prezidentka multidisciplinárnej Slovenskej obezitologickej asociácie. Na špecifiká diabetu 2. typu u mužov a u žien sa vo svojej prednáške zameria Dr. Michael Leutner, MD, PhD., ktorý pôsobí na oddelení Endokrinológie a metabolizmu na Univerzitnej nemocnici vo Viedni.

Obe prednášky sa budú konať v utorok 14. februára 2023 o 14:00 v posluchárni prof. Blaškoviča,Virologický ústav BMC SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Prednášky sú určené pozvaným hosťom.

Názov prvej prednášky: Novinky vo farmakologickom manažmente diabezity/obezity

Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH vyštudovala na LFUK v Bratislave, špecializuje sa na internú medicínu, diabetológiu a poruchy metabolizmu a výživy, a vo svojej práci sa zameriava aj na prevenciu a liečbu obezity a s ňou súvisiacich chronických ochorení, najmä diabetu 2. typu a porúch lipidového metabolizmu. Pôsobí ako vedúca lekárka Kliniky pre diabetológiu a choroby látkovej premeny a výživy, porúch metabolizmu lipidov a obezitu, ako aj centra pre aktívne vyhľadávanie, diagnostiku a liečbu pacientov familiárnou hypercholesterolémiou. Je zakladajúcou členkou a prezidentkou multidisciplinárnej spoločnosti Slovenskej obezitologickej asociácie, dlhoročnou prezidentkou Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a viceprezidentkou Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO) pre stredoeurópsky región.

Druhá prednáška: Presentation title: Sex-specific differences in diagnosis and therapy of Diabetes mellitus type 2

Michael Leutner, MD, PhD. works at the 3rd Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism at the Medical University of Vienna Austria. His research focus is on the field of Diabetes mellitus, lipid disorders and obesity. In his presentation, dr. Leutner will talk about the sex-specific differences in the pathophysiology of metabolic disease and necessity to consider sex differences in the diagnostic and therapeutic process including the sex-specific effects of innovative antidiabetic drugs.

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 10. 2. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar