Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prednáška „New Perspectives in Clinical Trials“


Začiatok: 15. 06. 2022 14:00

Koniec: 15. 06. 2022 15:00

Typ podujatia: Prednáška

Miesto konania: Prednáška
Prednáška „New Perspectives in Clinical Trials“. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Pozývame vás na prednášku Prof. Stefana Bonassi, Ph.D., ERT, pod názvom „New Perspectives in Clinical Trials“, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Prof. Stefano Bonassi, Ph.D., ERT, je vedúcim na Jednotke klinickej a molekulárnej epidemiológie, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele a na Oddelení Human Sciences and Quality of Life Promotion, San Raffaele University, v Ríme, Taliansko.

Prof. Bonassi sa dlhodobo venuje využitiu biomarkerov v populačných a klinických štúdiách. Aktívne sa podieľal na hodnotení úlohy chromozomálnych aberácií v skorých štádiách karcinogenézy a iných chronických ochorení. Bol koordinátorom medzinárodných projektov ako napríklad ESCH, ktorý bol zameraný na chromozomálne aberácie, HUMN a HUMNxl – na mikrojadrový test alebo ComNet – na využitie metódy comet assay. Aktívne sa podieľa na príprave a koordinácii epidemiologických štúdií, často založených na využívaní vysokovýkonných techník, ako sú celogenómové génové expresie alebo genotypizácia. V súčasnosti sa venuje výskumu neurodegeneratívnych ochorení, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (COPD), starnutiu, farmakoepidemiológii a rehabilitácii. Nedávno začal projekt, ktorý je zameraný na validáciu systémovej medicíny pre zber a hodnotenie klinických a biologických informácií o pacientoch postihnutých neprenosnými chorobami.

Termín prednášky je dňa 15. júna 2022 o 14:00.

Prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 1. 6. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar