Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Praktické otázky licencovania


Začiatok: 24. 04. 2024 10:00

Koniec: 24. 04. 2024 12:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: EOSC CZ

Miesto konania: online

Štát: Česko

Odkaz: https://www.eosc.cz/novinky-a-akce/kalendar-akci/prakticke-otazky-licencovani
Dňa 24. apríla 2024 (10:00-10:00) organizuje Školiace centrum EOSC CZ prednášku na tému: Praktické otázky licencovania.

Prednáška sa bude podrobnejšie zaoberať rôznymi typmi licencií, vrátane verejných licencií Creative Commons, licenciami open-source pre softvéry ako GNU GPL a MIT, a licencovaním databáz. Dôraz bude kladený tiež na predstavenie licencovania k právam duševného vlastníctva. V neposlednom rade sa bude prednáška venovať aj tomu, ako pristupovať k licencovaniu prakticky, teda akú licenciu zvoliť a naopak, ktorým licenciám sa v určitých situáciách vyhnúť. Tieto prístupy budú vysvetlené z pohľadu poskytovateľa licencií (teda keď chceme umožniť využitie nášho diela podľa určitých podmienok) a tiež z pohľadu nadobúdateľa licencie (keď potrebujeme využiť cudzie autorské dielo).

Prínos pre účastníkov:

  • Základné pochopenie pojmu licencia: účastníci získajú jasný prehľad o tom, čo znamená licencia k právam duševného vlastníctva.
  • Rozbor verejných licencií: pochopenie konceptu verejných licencií, hlavne Creative Commons, čo umožní účastníkom lepšie porozumieť možnostiam zdieľania a využívania obsahu.
  • Praktický pohľad na open-source licencie: predstavenie známych open-source licencií (GNU GPL, MIT, BSD) poskytne účastníkom náhľad do právnych aspektov softvérového licencovania.
  • Rozlíšenie pohľadov poskytovateľa a nadobúdateľa licencie: porozumenie rozdielom v pohľade poskytovateľa licencie, ktorý chce obmedziť alebo umožniť použitie svojho diela, a nadobúdateľa, ktorý potrebuje využiť cudzie autorské dielo.
  • Rady pre rozhodovanie v konkrétnych situáciách: poskytnutie praktických rád pre situácie, kedy je vhodné zvoliť určitú licenciu a naopak, kedy je lepšie sa jej vyhnúť.

Prednáška je určená pre všetkých záujemcov o problematiku duševného vlastníctva a otázok spojených s licencovaním, softvérom open-source, získavaním a publikovaním databáz, verejnými i proprietárnymi licenciami.

 

Zdroj: eosc.cz; zverejnené: 8.4.2024; autor: onz

Pridať do Google Calendar