Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na košickú vedeckú kaviareň


Začiatok: 27. 09. 2022 18:00

Koniec: 27. 09. 2022 20:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: Kino Úsmev, Kasárenske námestie 1

Miesto konania: Prednáška
Hosť vedeckej kaviarne RNDr. Peter Skyba, DrSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach
Vedec roka Slovenskej republiky 2019 Peter Skyba. Zdroj: https://www.sav.sk

Po letnej prestávke sa opäť rozbiehajú košické vedecké kaviarne. Najbližšie takéto podujatie bude v kinosále kina Úsmev na Kasárenskom námestí 1 v Košiciach 27. septembra o 18:00 Na tému Príroda pri veľmi nízkych teplotách alebo teploty, pri ktorých aj atómom začne „byť zima“ bude hovoriť RNDr. Peter Skyba, DrSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach.

Vedec roka Slovenskej republiky 2019 Peter Skyba sa už takmer 40 rokov venuje výskumu fyziky veľmi nízkych teplôt. Košické pracovisko, v ktorom pracuje, patrí v oblasti fyziky nízkych teplôt k absolútnej svetovej špičke. Na celom svete je len niekoľko málo podobných pracovísk.
V prednáške sa dozvieme, čo sa skrýva za pojmom teplota, a čo sa deje s látkami, keď ich začneme schladzovať.  Vysvetlíme si, prečo látky, keď ich schladíme, môžu nadobúdať a prejavovať úplne nové vlastnosti. Objasníme si,  čo je podstatou kvantovo-mechanických vlastností látok a ukážeme si jeden z kvantovo-mechanických javov v makroskopickom meradle. Dozvieme sa, aké sú najnižšie dosiahnuteľné teploty v prírode, a čo spája fyziku nízkych teplôt s vesmírom. Súčasťou prednášky bude aj niekoľko názorných, ukážkových  experimentov demonštrujúcich vplyv zníženia teploty na vlastnosti látok.

Príďte si vypočuť vedca roka, ktorý je nielen našou, ale svetovou celebritou vo fyzike nízkych teplôt.

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 23. 9. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar