Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na kolokvium “Čas má smer”


Začiatok: 15. 05. 2024 15:00

Koniec: 15. 05. 2024 16:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: QUTE.sk – Národné centrum pre kvantové technológie spolu s Humboldt Club SK

Miesto konania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzite Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Poslucháreň B

Štát: Slovensko
Kolokvium “Čas má smer”. Zdroj: https://www.sav.sk

 

Všetkým záujemcom je určené kolokvium s názvom “Since time has a direction – Rudolph Clausius and his legacy today”, ktoré sa uskutoční 15. mája 2024 o 15:00 hod. Kolokvium sa bude konať na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, Univerzite Komenského v Bratislave, v Mlynskej doline, v Posluchárni B. Toto výnimočné podujatie organizuje QUTE.sk – Národné centrum pre kvantové technológie spolu s Humboldt Club SK.

Prednášku bude viesť profesor Dieter Meschede, ktorý nás zavedie do života a diela významného vedeckého mysliteľa Rudolpha Clausiusa pri príležitosti výročia jeho 200. narodenín. V rámci kolokvia sa zameriame na vplyv parných strojov, ktoré označili začiatok priemyselnej revolúcie, na naše chápanie fyzikálneho sveta. Budeme diskutovať o koncepte „pohonnej sily tepla” a jeho úlohe v 19. storočí. Zároveň prepojíme jeho teórie s dnešným vedeckým a technologickým prostredím.

Profesor Meschede, s doktorátom z fyziky z Ludwig-Maximilians-Universität München, je od roku 1994 profesorom fyziky na Univerzite v Bonne, Nemecko. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú oblasť atómovej, molekulárnej a kvantovej fyziky. Jeho práca získala uznanie aj vďaka pokročilým ERC Grantom (DQSIM).

Kolokvium je v angličtine, otvorené pre všetkých záujemcov a účasť na ňom je bezplatná.

Tešíme sa na stretnutie.

Pre viac informácií navštívte stránku QUTE.

 

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 14.5.2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar