Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 – online zasadnutie


Začiatok: 31. 01. 2023 10:00

Koniec: 31. 01. 2023 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Webinár
Cieľom zasadnutia je predstaviť širokej verejnosti politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030. Dôraz bude kladený na ciele programu, hlavné zložky, výzvy a príležitostí pre európskych občanov a aktérov európskeho digitálneho ekosystému.

Zdroj: digital-strategy.ec.europa.eu

V januári tohto roku vstúpi program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 do platnosti. Program predstavuje vôbec prvú digitálnu stratégiu, na ktorej sa spoločne dohodli inštitúcie EÚ. Táto dohoda znamená po predchádzajúcej Digitálnej agende a stratégií vytvorenia jednotného digitálneho trhu, významný medzník.

Ciele programu Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030

Cieľom programu Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 je zabezpečiť, aby EÚ plnila svoje ciele súvisiace s digitálnou transformáciou v súlade s hodnotami EÚ. Má prísť k posilneniu vedúceho postavenia EÚ v digitálnej oblasti podporou inkluzívnych a udržateľných digitálnych politík, ktoré budú slúžiť občanom a podnikom.

Do októbra 2023 by mali všetky členské štáty predložiť národné plány vrátane politík, opatrení a akcií, ktoré prispejú k dosiahnutiu všeobecných cieľov programu a stanovených cieľov (pozri infografiku).

Očakáva sa, že sa vypracujú multi-národné projekty, do ktorých sa zapoja aspoň tri členské štáty, a to vo viacerých oblastiach činnosti (pozri prílohu), ako je napríklad spoločná európska dátová infraštruktúra a služby.

Témy online zasadnutia

  • Všeobecná prezentácia ohľadom DDPP (kontext, ciele, zásady, ďalšie kroky, t.j. výročná správa, národné plány)
  • Perspektíva členských štátov
  • Perspektíva digitálneho ekosystému
  • Perspektíva digitálnych investorov
  • Regionálna perspektíva

Podujatie sa uskutoční uskutoční 31. januára v čase od 10:00 – 12:00.

Využite možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnom programe Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 a registrujte sa na podujatie.

Zdroje: digital-strategy.ec.europa.eu, consilium.europa.eu; zverejnené: 10.1.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar