Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podujatie: „Green Cities 2035“


Začiatok: 22. 06. 2023 17:00

Koniec: 22. 06. 2023 19:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Heinrich Böll Stiftung, Difu

Miesto konania: Webinár
Podujatie sa uskutoční dňa 22. júna 2023. Organizuje ho Heinrich Böll Stiftung v spolupráci s Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) a zameriava sa na Misiu EÚ: „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“.

Zdroj: www.boell.de

Témy podujatia

  • Aké prístupy k prechodu výstavby už v obciach existujú?                                                                                                                                                         
  • Ako môžu samosprávy formovať svoju vlastnú prax obstarávania a územné plánovanie, aby pokročili  v stavebnej revolúcii?
  • Ako sa vzdialiť od betónu a cementu?                                                                                                                                                            
  • Aké perspektívy ponúkajú drevostavby a iné klimaticky priaznivé stavebné materiály?                                                                                              
  • Ako možno uviesť do pohybu recykláciu stavebných materiálov a obehové hospodárstvo?                                                                                                     
  • Ako sa dajú vybudovať kapacity v stavebnom odbore?

Ďalšie informácie o podujatí nájdete TU.

Opakované využitie stavebných materiálov v Nemecku  podporuje ochranu klímy

V Nemecku je za 40 percent emisií skleníkových plynov zodpovedný stavebný sektor. 90 percent všetkých neobnoviteľných surovín používaných v Nemecku sa využíva na výrobu stavebných materiálov. Okrem toho pri výstavbe a modernizácii vzniká viac ako polovica odpadu v krajine. Nemecko potrebuje ďalšiu stavebnú aktivitu v mestách a obciach, najmä pre konverziu miest.

Dôsledky klimatických zmien ako sú teplo, sucho, či silný dážď cítiť čoraz viac v mestách a komunitách. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa stala veľmi naliehavá aj otázka, ako sa môžu mestá a obce oslobodiť od závislosti od fosílnych palív.

Samosprávy majú vytvorené účinné nástroje na obmedzenie zmeny klímy a prechod na dodávky obnoviteľnej energie. Prvé mestá v Nemecku sa rozhodli stať klimaticky neutrálnymi už v roku 2035. Patria sem mestá  Wuppertal, Mníchov, Görlitz, ale aj mnohé menšie mestá a obce. Aby sa však tieto hybné sily dali do pohybu, miestna politika a administratíva nevyhnutne k tomu potrebuje aj participáciu občanov. Nové sociálne spojenectvá sú potrebné na to, aby sa prelomili zaužívané postupy, ktoré poškodzujú klímu a aby sa nastolila bežná realita života, ktorá je priateľská ku klíme.

Nadácia Heinricha Bölla v spolupráci s Nemeckým inštitútom pre urbanistické štúdie (Difu) organizuje sériu podujatí, v ktorých rôzni činitelia z praxe z oblasti miestnej politiky, ekonomiky a občianskych iniciatív hľadajú odpovede na otázku: „Ako môžu miestni politici robiť také ambiciózne klimatické politiky, ktoré sú zároveň atraktívne pre široké vrstvy obyvateľstva.“

Zdroj: boell.de; zverejnené: 28.04.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová

Pridať do Google Calendar