Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume


Začiatok: 15. 02. 2018 09:00

Koniec: 15. 02. 2018 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EEN

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovensko
Duševné vlastníctvo (DV) je cenná zložka majetku firmy, ktorú treba vedieť identifikovať, chrániť a v konečnom dôsledku speňažiť a využiť na rast firmy. Slovenskí a zahraniční expertov z CVTI SR, národný kontaktný bod pre Horizont 2020 a European IPR Helpdesk podali informácie o tomo ako môžte ochrániť a komercializovať vaše duševné vlastníctvo.

Okrem základných informácií o DV, spôsoboch komercializácie, ochrany DV v európskych projektoch bolo možné sa dozvedieť aj to, aké zmluvy v tejto oblasti existujú, kedy ich použiť a kde nájdete bezplatné vzory a konzultácie.

Program:

  • 9:00 – 9:30 Registrácia
  • 9:30 – 10:00 Introduction to intellectual property (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • Coffee break
  • 10:15 – 11:15 Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020 (SK), Barbora Kubíková, Národný kontaktný bod H2020 pre právne a finančné otázky
  • 11:15 – 12:15 Intellectual property commercialisation (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • Lunch break
  • 13:00 – 14:00 Praktické využitie ochrany DV a transfer technológií (SK), Jaroslav Noskovič, Centrum transferu technológií pri CVTI SR
  • 14:00 – 15:00 Intellectual property and contracts (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • 15:00 – 15:45 Individuálne konzultácie

Poznámka: niektoré z prednášok budú v anglickom jazyku. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Bezplatná registrácia: https://lnk.sk/nQ37

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A,  Bratislava

Viac informácií: Jana Gulan, ipr@een.sk alebo 02/ 32 33 27 15

Pridať do Google Calendar