Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Online workshop „Účasť krajín Dunajského regiónu v programe Horizont 2020“


Začiatok: 18. 06. 2021 09:00

Koniec: 18. 06. 2021 12:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miesto konania: Workshop
S cieľom implementovať aktualizovaný akčný plán Stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR) a prispieť k zvýšeniu účasti krajín Dunajského regiónu v Európskom výskumnom priestore; koordinačný tím prioritnej oblasti 7 Znalostná spoločnosť distribuoval v roku 2020 dva typy online dotazníkov zameraných na mapovanie účasti výskumných pracovníkov Dunajského regiónu na programe Horizont 2020.

Jeden z týchto dotazníkov bol určený tvorcom politík, druhý sa venoval národným kontaktným bodom, agentúram a / alebo žiadateľom, potenciálnym žiadateľom, účastníkom a ďalším zainteresovaným stranám. Dotazník pre tvorcov politík bol zameraný na definovanie silných stránok a medzier z hľadiska (ne)účasti výskumných pracovníkov z konkrétnych krajín (regiónov) v programe Horizont 2020 a / alebo v iných európskych grantových schémach. Dotazník pre účastníkov (uchádzačov) bol zameraný na motívy a bariéry (ne)účasti v programe Horizont 2020.

Ako hmatateľný výsledok bola zverejnená analýza Participation of the Danube Region Countries in Horizon 2020, ktorá popisuje modely účasti v programe Horizont 2020 a možné príčiny nižšej účasti výskumných pracovníkov z konkrétnych krajín.

Na základe záverov vyššie uvedenej analýzy sa bude 18. júna 2021 od 9:00 do 12:00 konať online workshop zúčastnených strán ohľadom predstavenia výsledkov prieskumu a následných opatrení. Týmto si Vás srdečne dovoľujeme pozvať k účasti na tomto workshope.

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa zaregistrovať na tomto odkaze: https://bit.ly/3hChMbZ . Na základe registrácie budú zaslané ďalšie pokyny a odkaz na samotné podujatie.

Pridať do Google Calendar