Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Online verejná diskusia k Plánu obnovy


Začiatok: 15. 12. 2020 08:45

Koniec: 15. 12. 2020 19:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Ministerstvo financií SR

Miesto konania: Diskusia
15. decembra 2020 (8:45-19:00) sa uskutoční verejná diskusia k Plánu obnovy. Zapojte sa do veľkej online verejnej diskusie k najzásadnejšiemu dokumentu Plánu obnovy, ktorý má reštartovať Slovensko a pomocou finančných zdrojov z EÚ spustiť veľké reformy, ktoré naša krajina veľmi potrebuje.

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ.

Cieľom podujatia je zapojiť širokú verejnosť do prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je základným dokumentom pre získanie financovania z európskeho Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného prvku dočasnej rozpočtovej iniciatívy tzv. Next Generation EU. Transparentný, inkluzívny a participatívny prístup pri príprave Plánu je dôležitým princípom, na ktorom stojí aj úspešná implementácia navrhovaných reforiem a investícií. 

Verejnú konzultáciu k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky organizuje Ministerstvo financií SR pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podujatie budete môcť sledovať online na Facebook profiloch Ministerstva financií SR (link is external), Úradu vlády SR (link is external), ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (link is external)

Zapojte sa do diskusie a pýtajte sa cez www.slido.com: #planobnovy

Program

Viac informácií

Plán obnovy pre Európu

Moderné a úspešné Slovensko

Iné strategické materiály | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Zdroj: MF SR; https://ec.europa.eu, zverejnené: 10.12.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar